ข่าวกิจกรรม :

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. พ.ศ.2564

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. พ.ศ.2564 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom

การประชุมเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดแพร่

การประชุมเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดแพร่ เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องครู สควค. ในจังหวัดแพร่ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

การประชุมเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดกำแพงเพชร

การประชุมเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องครู สควค. ในจังหวัดกำแพงเพชร และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ครั้งที่ 1

ประชุมเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดเพชรบูรณ์

ประชุมเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดเพชรบูรณ์ พี่น้อง สควค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมพบปะพูดคุย สร้างสานสัมพันธ์ทางวิชาการ เพื่อสร้างสังคมทางวิชาการให้เข้มแข็ง และเป็นผู้นำทางวิชาการ

เครือข่าย ครู สควค. จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายระดับจังหวัดร่วมกันเป็นวิทยากรค่ายดาราศาสตร์ ให้กับโรงเรียนน่านนคร อ.ภูเพียง จ.น่าน

เครือข่าย ครู สควค. จังหวัดน่าน เริ่มกิจกรรมแรก ในการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด ร่วมกันเป็นวิทยากรค่ายดาราศาสตร์ ให้กับโรงเรียนน่านนคร อ.ภูเพียง จ.น่าน

ประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 2563

ประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

เชิญชวนครู สควค. ภาคเหนือ ส่งประกวดคลิปวิดีโอ สื่อการสอน และเทคนิคการสอน ชิงเงินรางวัลมากกว่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เชิญชวนครู สควค. ภาคเหนือ ส่งประกวดคลิปวิดีโอ สื่อการสอน และเทคนิคการสอน ชิงเงินรางวัลมากกว่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับสมัคร 3 ก.ย. - 27 พ.ย. 2563 และประกาศผลการตัดสิน 1 ธ.ค. 2563

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ สื่อการสอน และเทคนิคการสอน ตามโครงการเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ประจำปี 2563

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ สื่อการสอน และเทคนิคการสอน ตามโครงการเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ (วทร.24 Online) หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 22 – 23 เม.ย. 64

เริ่มลงทะเบียนแล้ววันนี้ สสวท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ (วทร.24 Online) หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 22 – 23 เม.ย. 64

ศธ. ผลักดันโครงการครู สควค. เข้า ครม.

ศธ. ผลักดันโครงการครู สควค. เข้า ครม. สู่ความเปลี่ยนแปลงการสอนใหม่ในศตวรรษที่ 21 นำร่องจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและสร้างความฉลาดรู้แก่ผู้เรียน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

smt_north, สควค.ภาคเหนือ

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

Engine by shopup.com