ท่านผอ.สสวท.มอบหมายให้ ดร.พรชัย อินทร์ฉาย  รองผู้อำนวยการ สสวท. และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายครูสควค.ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

      ท่านผอ.สสวท.มอบหมายให้ ดร.พรชัย อินทร์ฉาย  รองผู้อำนวยการ สสวท. และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายครูสควค.ภาคเหนือ พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนเถินวิทยา และร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายครู สควค. ภาคเหนือ  ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

18 เมษายน 2562

ผู้ชม 156 ครั้ง

Engine by shopup.com