สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย, ดร.นันทวัน สมสุข และคณะ จัดประชุมระดมความคิดการสร้างเครือข่ายวิชาการ ครู สควค. ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

       สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย, ดร.นันทวัน สมสุข และคณะ จัดประชุมระดมความคิดการสร้างเครือข่ายวิชาการ ครู สควค. ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 

18 เมษายน 2562

ผู้ชม 249 ครั้ง

Engine by shopup.com