ประชุมคณะอนุกรรมการ เครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

ในการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ ในแต่ละจังหวัดและสรุปงานการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ประจำปี 2562
  • นำเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

  • เยี่ยมชมห้องศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ และศูนย์การเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา (แก้วโป่งขาม) และระดมความคิดเห็นใน
    การพัฒนาศูนย์เครือข่ายฯและศูนย์การเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา (แก้วโป่งขาม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน


 

 

 

 

ดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>  

 

08 กันยายน 2562

ผู้ชม 332 ครั้ง

Engine by shopup.com