การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24  “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 (Learning Innovation for 21st Century Skills)” ซึ่งจะจัดในวันที่ 2 – 4 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ารประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 

“นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 (Learning Innovation for 21st Century Skills)”  ซึ่งจะจัดในวันที่ 2 – 4 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ wtr.ipst.ac.th

20 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 499 ครั้ง

Engine by shopup.com