สสวท. ประกาศเลื่อนกิจกรรมต่างๆ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

       เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สสวท. จึงประกาศเลื่อน
กิจกรรมดังต่อไปนี้ รายละเอียดในลิงก์ (แอดมินจะคอยอัพเดทรายชื่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หากสงสัยว่ากิจกรรมที่ท่านมีส่วนร่วมจะได้รับผลกระทบหรือไม่ กรุณา save post นี้ไว้เพื่อติดตามข่าว)


1. เลื่อนกิจกรรมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ได้แก่ การสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 8 มี.ค 63 และพิธีมอบเหรียญรางวัลค่ายคณิต และค่ายวิทยาศาสตร์
https://www.facebook.com/IpstGenius/posts/3344114982283256
https://www.facebook.com/IpstGenius/posts/3344106805617407

2. เลื่อนการประกวด GLOBE SRC 2020 เดือนมี.ค. (เลื่อนไม่มีกำหนด) https://www.facebook.com/globethailand2015/posts/2476787309301486

3. ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รอบที่ 2 วันที่ 29 ก.พ. - 2 มี.ค. (รายละเอียดค่าใช้จ่าย และการคัดเลือกนักเรียนทุน แทนการสอบในวันดังกล่าว ในลิงก์)
https://www.facebook.com/1208110905868346/posts/3071670756179009/

4. เลื่อนการจัดประชุมวิชาการ วทร. 24 (เลื่อนไม่มีกำหนด) (รายละเอียดค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในลิงก์) https://www.facebook.com/WTR.IPST/posts/133217848201578

-------------------------------------------------------
**อัพเดทเมื่อวันที่ 28 ก.พ. เวลา 15:40 น.**

28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 191 ครั้ง

Engine by shopup.com