การประชุมระดมความคิดการพัฒนาเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. 4 ภูมิภาค โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

       

 

 

       การประชุมระดมความคิดการพัฒนาเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. 4 ภูมิภาค โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดปรับแผนการดำเนินงานโครงการเครือข่ายวิชาการครู สควค. 4 ภูมิภาค ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และติดตามผลการดำเนินงาน เครือข่ายครู สควค. 4 ภูมิภาค ประจำปี 2563 โดย ท่าน ดร.พรชัย อินทร์ฉาย  รองผู้อำนวยการ สสวท. ให้เกียรติมาเปิดการประชุมและร่วมรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งนี้

31 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 215 ครั้ง

Engine by shopup.com