เชิญชวนครู สควค. ภาคเหนือ ส่งประกวดคลิปวิดีโอ สื่อการสอน และเทคนิคการสอน ชิงเงินรางวัลมากกว่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เชิญชวนครู สควค. ภาคเหนือ ส่งประกวดคลิปวิดีโอ สื่อการสอน และเทคนิคการสอน ชิงเงินรางวัลมากกว่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียดการประกวด

1) การประกวดสื่อการสอนและเทคนิคการสอน แบ่งตามสาขาวิชา 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

2) สื่อการสอนและเทคนิคการสอนต้องไม่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นๆ

3) พิจารณาจากยอดวิว (วิวละ 1 คะแนน) และยอด like (like ละ 2 คะแนน) รวมกันสูงสุด จากช่อง : สควค ภาคเหนือ 
     หรือลิงก์ http://gg.gg/m36wo

4) รางวัลแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
       1. รางวัล “ยอดเยี่ยม"
9 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. รางวัล “ดีเยี่ยม" 9 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3. รางวัล "ดีเด่น" 9 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5) ผู้สมัครต้องอัพโหลดไฟล์คลิปวิดีโอของตนเองขึ้น Google Drive ให้เรียบร้อยก่อนกรอกใบสมัคร และนำลิงก์มาวางใน       แบบฟอร์มสมัคร http://gg.gg/m2m07 หรือ สแกน QR-Code นี้ 

6) การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

09 กันยายน 2563

ผู้ชม 991 ครั้ง

Engine by shopup.com