การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. 2563 จังหวัดลำปาง

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. 2563 จังหวัดลำปาง วันที่ 25 กันยายน 2563

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. ผอ.วิโรจ หลักมั่น ประธานเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ พบปะ พี่น้อง สควค. จังหวัดลำปาง

2. กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยโดยการแนะนำคณะกรรมการเครือข่ายครู สควค. จังหวัดลำปาง และทุกท่านแนะนำตัวเอง 

3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศนักเรียนทุน สควค. และประชามสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยฐานะ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

 

 

   คลิกดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติม

26 กันยายน 2563

ผู้ชม 570 ครั้ง

Engine by shopup.com