การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์  นำโดย พี่แคท พิเชษฐ์  จันทร์ผ่อง พี่ใหญ่ของพี่น้อง สควค.

ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน อีกทั้งได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายทางวิชาการครู สควค. ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้นไป
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

21 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 155 ครั้ง

Engine by shopup.com