ประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 2563

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

ประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 2563
การประชุมครั้งนี้คณะกรรมการเครือข่ายภาคเหนือร่วมกับประธานเครือข่ายวิชาการครู สควค. 17 จังหวัด ภาคเหนือ หารือกันในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 64 ได้ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือต่อไป

26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 221 ครั้ง

Engine by shopup.com