ศูนย์วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

          ศูนย์วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT)  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ กรมทรัพยากรธรณี ศูนย์วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ โรงเรียนเถินวิทยา ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

 

 

1. ห้องดาราศาสตร์ ประกอบไปด้วย

           - มุมพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ร.4)

           - มุมการเกิดสุริยุปราคา

           - ภาพจำลองสถานีอวกาศ

           - ปรากฏการณ์การระเบิด Big Bang

           - ชุดภาพ เนบิวลา

           - ภาพวิวัฒนาการดาวกฤษ์มวลมาก และมวลปกติ

           - การเกิดหลุมดำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ห้องธรณี ประกอบไปด้วย

           - จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากแก้วโป่งขาม

           - พิพิธภัณฑ์หินและแร่

           - แผนที่ธรณีวิทยา

           - มุมเจียระไนแก้วโป่งขาม

           - มุมวัฏจักรหิน สวนหิน การเกิดหิน และยุคของหิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ลานชั้นบรรยากาศ ประกอบไปด้วย

    - ลานจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของโลก

 

ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม สามารถติดต่อได้ที่ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

โทรศัพท์ 054-291624 , 086-1888-374

28 มีนาคม 2564

ผู้ชม 18 ครั้ง

Engine by shopup.com