ประชุมเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดเพชรบูรณ์

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

 การประชุมเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่อังคารที่ 6 เมษายน 2564 ร่วมพบปะพูดคุย เพื่อสร้างสัมพันธ์ทางวิชาการ ศึกษาดูงานห้องเรียนเสมือนจริง stem learning lab ที่โรงเรียนซับบอนวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน อีกทั้งแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้เข้มแข็งและเป็นผู้นำทางวิชาการ 

 

 

 

    คลิกดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติม

09 เมษายน 2564

ผู้ชม 53 ครั้ง

Engine by shopup.com