การประชุมเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดแพร่

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดแพร่ เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องครู สควค. ในจังหวัดแพร่ 

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ร้านอาหารระเบียงบึง

 

     การประชุมเครือข่ายวิชาการครู สควค. จังหวัดแพร่ เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องครู สควค. ในจังหวัดแพร่ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยประธานจังหวัด นางสาวอรอุมา  ไชยชนะ ได้แจ้งถึงรายละเอียดของโครงการการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับสมาชิกทราบ และ จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการมีเครือข่ายวิชาการครู สควค. นั่นคือ

       ๑)  เพื่อรับทราบข่าวสารจากเครือข่ายครู สควค. และสสวท.

       ๒)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่น้องครู สควค.

       ๓)  เพื่อมีเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน

       ๔)  เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ

       ๕)  เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการตอบแทน สสวท.

       ๖)  เพื่อเป็นวิทยากร หรือแกนนำที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

    มีการสำรวจข้อมูลครู สควค.ในทุกโรงเรียนของจังหวัดแพร่ ให้ตรวจสอบข้อมูลและอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันใน Google Form ตามที่ส่งให้ในไลน์ แจ้งเรื่องการติดต่อสื่อสารประสานงานกันโดยใช้ไลน์กลุ่ม เครือข่าย สควค.แพร่ เป็นสื่อกลางให้ตัวแทนครูแต่ละโรงเรียนดึงสมาชิก สควค. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ให้ครบทุกคน และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการร่วมกิจกรรมกับ สสวท. ร่วมไปถึงได้วางแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ของเครือข่ายวิชาการครู จ.แพร่ และการจัดทำเสื้อโปโลของเครือข่าย สควค. จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

 

 

 

22 เมษายน 2564

ผู้ชม 69 ครั้ง

Engine by shopup.com