การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. พ.ศ.2564

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

 

การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู สควค. พ.ศ.2564 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom

     โดยมีบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Edcation) โดยผู้อำนวยการ สสวท. ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ นอกจากนี้ยังมีต่างๆ อีกมากมาย ดังนี้

  1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พี่น้อง สควค. 
  2. แชร์ประสบการณ์ "เส้นทางสู่ครูมืออาชีพจากพี่สู่น้อง"
  3. กิจกรรมระดมความคิดการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. แบ่งตามภูมิภาค
  4. กิจกรรมคลีนิกวิชาการ
  5. กิจกรรม "ครู สควค. ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจสู่ศิษย์"
  6. บทบาทของ สสวท. กับการพัฒนาครู สควค.

 

       เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ นำทีมโดย ผอ.วิโรจ หลักมั่น ประธานเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ นำคณะกรรมการ 10 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

- ผอ.อภิชาฎ พงษ์ภู่ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์  

- รอง ผอ. แคทรียา  หลักมั่น  โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1

- นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง  โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์

- นางณัฐวรา    ดอนดี  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 

- นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน  โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป.ลำพูน เขต 1

- ทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  สพม. ลำปาง ลำพูน  

- นางผกาพรรณ์  เชื้อเมืองพาน  โรงเรียนเถินวิทยา  สพม. ลำปาง ลำพูน

- นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  สพม. ลำปาง ลำพูน 

- นายสมชาติ  แผ่อำนาจ  โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”  สพม.แม่ฮ่องสอน

 

      จากกิจกรรมที่จัดทำให้ครอบครัว สควค. อบอุ่นขึ้น ด้วยการรับน้องๆ เข้าสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการ จากนี้เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือจะมีความเข้มแข็งมากขึ้น และเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการการศึกษาอย่างแน่นอน

   
   

 

 

ดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ คลิกดาวโหลดรูปภาพ

06 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 161 ครั้ง

Engine by shopup.com