รายละเอียดการติดต่อ

ศูนย์เครือข่าย สควค. ภาคเหนือ

โรงเรียนเถินวิทยา  หมู่ 7 ตำบลเถินบุรี  อ.เถิน  จ.ลำปาง 52160

 

แผนที่

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com